12. subregisjki aktiv za zdravo prehrano

12. subregijski aktiv za zdravo prehrano

Počasi se bliža konec šolskega leta in iztekajo se tudi aktivnosti v sklopu projekta Zdravko. Tako smo se članice subregijskega aktiva za zdravo prehrano v sredo 20. aprila 2016 zbrale na zadnjem 12. aktivu. Na dnevnem redu smo imele poročanja vseh vodij prehrane o uvajanju jedi v šolske jedilnike. Do konca projekta nas čaka še uvedba jedi iz dveh sklopov, pri čemer iz sklopa jedi iz stročnic uvajamo kar štiri jedi. Vsaka partnerska osnovna šola je pri zadnjem sklopu za uvajanje izbrala tiste jedi, ki bodo po mnenju vodij prehrane na njihovi šoli dosegle najboljše uspehe. Skozi šolsko leto smo pri poročanjih o uvedbi jedi ugotovile, da imajo na uspeh jedi velik vpliv prehranjevalne navade naših učencev, ki pa se od šole do šole razlikujejo.

Nadalje smo se na aktivu pogovorile o predlogih in idejah glede knjižice receptov jedi, ki jo bomo izdali ob koncu projekta. Knjižica receptov bo vsebovala nabor jedi, ki smo pripravljali na kuharskih delavnicah v sklopu projekta Zdravko. Ob koncu srečanja pa smo se pogovorile še o poteku zaključne konference in vlogi vodij prehrane ter nutricionistke znotraj zaključne konference.

Ker nas do konca projekta čaka ureditev in izvedba še kar nekaj aktivnosti, bomo članice aktiva ostale v kontaktu do konca projekta, da zagotovimo čim bolj kakovostno uvedbo preostalih jedi v jedilnike in izvedbo preostalih aktivnosti.

 

12. subregisjki aktiv za zdravo prehrano
Risbe, ki krasijo naslovnico splente strani, so prispevali učenci OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica in OŠ Fara. Vsem učencem in njihovim učiteljem se zahvaljujemo za sodelovanje.
To Top