Cilji projekta Zdravko

 

  • Ozavestiti šolajoče otroke, njihove starše, učitelje, ravnatelje, kuhinjsko osebje in splošno javnost o pomembnosti zdrave prehrane
  • Spodbujati učence in njihove starše k zdravemu življenjskemu slogu
  • Vzpodbujati učence k dnevnim telesnim aktivnostim
  • Omogočiti učencem pridobivanje praktičnih izkušenj z vrtnarjenjem, kuhanjem in redno telesno aktivnostjo
Risbe, ki krasijo naslovnico splente strani, so prispevali učenci OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica in OŠ Fara. Vsem učencem in njihovim učiteljem se zahvaljujemo za sodelovanje.
To Top