predavanje o zdravi prehrani OPB  1. razred OŠ Zbora odspolancev

Predavanja o zdravi prehrani in gibalne urice

Na naših partnerskih osnovnih šolah potekajo v tem šolskem letu predavanja o zdravi prehrani kot spremljevalna aktivnost uvajanja zdrave prehrane v šolske jedilnike in gibalne urice kot spremljevalna aktivnost uvajanja 5-minutnega gibalnega odmora. Predavanja o prehrani izvaja zunanja sodelavka Tina Okoren, gibalne urice pa zunanja sodelavka Julija Valentič.

V petek, 4. decembra 2015, sta obe aktivnosti potekali v oddelkih podaljšanega bivanja na OŠ Zbora odposlancev Kočevje. Kako je vse skupaj potekalo, si preberite v prispevku osnovne šole na spodnji povezavi.

http://www.oszboraodposlancev.si/2015/12/04/zdravko-v-opb-6-1-razred/

 

predavanje o zdravi prehrani OPB  1. razred OŠ Zbora odspolancev gibalne urice 1. razred OPB OŠ Zbora odposlancev
Risbe, ki krasijo naslovnico splente strani, so prispevali učenci OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica in OŠ Fara. Vsem učencem in njihovim učiteljem se zahvaljujemo za sodelovanje.
To Top