Splošni podatki

Naziv projekta: Testing of systematic step-by-step implementation model introducing healthy school menus and enhancing physical activity in primary schools and preparing guidelines for its use in other school environments

Akronim projekta:    ZDRAVKO (2014/1/17037714-SI2.695522)

TRAJANJE: od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016

Nosilec projekta: LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE

Ljudska univerza Kočevje je bila uspešna pri pridobivanju sredstev iz Evropske unije za izvedbo projekta Testing of systematic step-by-step implementation model introducing healthy school menus and enhancing physical activity in primary schools and preparing guidelines for its use in other school environments z akronimom ZDRAVKO (2014/1/17037714-SI2.695522). V projektu sodeluje 5 osnovnih šol: OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Fara in OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica in tudi tri občine: Občina Kočevje, Občina Kostel in Občina Sodražica.

Skrb za zdravje je naloga vsakega posameznika. Prizadevanje za zdravje otrok, pa je predvsem v času šolanja naša odgovornost, torej vseh nas, ki smo kakorkoli vključeni v vzgojo in izobraževanje naših šolajočih otrok. Prav zato je glavni cilj projekta ozavestiti otroke, njihove starše, učitelje, ravnatelje, kuhinjsko osebje in splošno javnost o pomembnosti zdrave prehrane in o pomembnosti vsakodnevne fizične aktivnosti. S projektom želimo otroke in predvsem njihove starše spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu, saj uravnotežena zdrava prehrana in vsakodnevno gibanje pozitivno vplivata na splošno dobro počutje – zdrav duh v zdravem telesu. Ker je zdravje neposredno povezano z zdravo prehrano in gibanjem sta v projektu Zdravko kot glavni dve aktivnosti izpostavljeni uvajanje zdrave prehrane v šolske obroke in uvajanje 5-minutnega gibalnega odmora v osnovne šole.

Uvajanje zdrave prehrane bo potekalo sistematično. V sklopu te aktivnosti smo vzpostavili delovni aktiv za šolsko prehrano, v katerem sodelujejo vodje prehrane partnerskih osnovnih šol, zunanja strokovnjakinja nutricionistka in koordinatorica projekta. Na srečanjih aktiva zbiramo predloge za jedi iz zelenjave, žitaric, stročnic in mlečnih izdelkov. Predlagane jedi bomo poizkušali na aktivih, nato jih bo pod vodstvom kuharja strokovnjaka pripravljalo kuharsko osebje in šele nato bomo te jedi v naslednjem šolskem letu uvajali v jedilnike partnerskih osnovnih šol. S kuharskimi delavnicami za učence in njihove starše, ki jih bomo organizirali v drugem šolskem letu, bomo promovirali uravnoteženo prehrano in jim na ta način pokazali, da za pripravo zdravih obrokov ni vedno potrebno imeti veliko časa, potrebujemo le dobro voljo in okusno idejo. Dodatna vrednost delavnic pa je, da otroci preživijo čas skupaj s svojimi starši, se učijo skupaj, drug od drugega.

Z uvajanjem 5-minutnega gibalnega odmora v osnovne šole, ki bo prav tako potekalo v naslednjem šolskem letu, pa želimo vzpodbuditi učence k dnevnim telesnim aktivnostim ter jim pokazati, da lahko v kratkem času veliko naredijo za svoje telo.

Kot pomembno aktivnost projekta pa je potrebno izpostaviti vzpostavitev treh zelenjavnih vrtov, kjer bo učencem omogočeno pridobivanje praktičnih izkušenj z vrtnarjenjem. Pri OŠ Ob Rinži smo že zorali dve njivi, v prihodnjih dneh pa pričnemo z zasajevanjem. Pri OŠ Zbora odposlancev bomo postavili dvignjene gredice, ki so v zadnjem času priljubljen in tudi zelo priročen način obdelovanja vrta. Pri OŠ Star Cerkev pa tudi v prihodnjih dneh pričnemo z zasajevanjem zelenjavno-zeliščnega vrta.

Učence smo že vključili v aktivnost tako, da smo skupaj z njimi zasajevali semena v lončke. Vsak učenec bo nato svojo rastlino zasadil na vrtu. Prav tako bodu učenci sodelovali pri vseh ostali vrtnarskih opravilih. Imeli bodo priložnost slediti delu na vrtu od semena do pridelka in na koncu z roko ubrati pridelek, ki ga postavimo na mizo.

 

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE

Sonja Hribar, koordinatorica projekta Zdravko                                       

 

Risbe, ki krasijo naslovnico splente strani, so prispevali učenci OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica in OŠ Fara. Vsem učencem in njihovim učiteljem se zahvaljujemo za sodelovanje.
To Top