Prvo srečanje z učitelji športne vzgoje partnerskih osnovnih šol.

Srečanje z učitelji športne vzgoje partnerskih osnovnih šol

V šolskem letu 2015/16 bomo v sklopu projektnih aktivnosti pričeli z uvajanjem 5-minutnega gibalnega odmora v osnovne šole. S tem želimo vzpodbuditi učence k dnevnim telesnim aktivnostim ter jim pokazati, da lahko v kratkem času veliko naredijo za svoje telo. Znotraj te aktivnosti moramo izpeljati 3 srečanja z učitelji športne vzgoje partnerskih osnovnih šol. Prvo srečanje smo imeli v sredo, 20. maja 2015, kjer so se učitelji seznanili z aktivnostmi projekta. Prav tako pa so si izmenjali predloge in ideje o tem, kako naj bi naslednje šolsko leto izvajali omenjeno aktivnost.

Prvo srečanje z učitelji športne vzgoje partnerskih osnovnih šol.
Risbe, ki krasijo naslovnico splente strani, so prispevali učenci OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica in OŠ Fara. Vsem učencem in njihovim učiteljem se zahvaljujemo za sodelovanje.
To Top