Uvajanje gib. odmora OŠ Fara

Uvajanje gibalnega odmora

Z letošnjih šolskim letom smo na naših partnerskih osnovnih šolah pričeli z uvajanjem 5-minutnge gibalnega odmora. Namen aktivnosti je ozaveščanje učencev o koristnih učinkih rednega in zadostnega gibanja.

Prav redno gibanje je izrednega pomena, ko govorimo o otrocih in mladostnikih, saj vpliva na celostni razvoj otroka. Redno in zadostno gibanje ima vrsto pozitivnih učinkov na telesni in psihični razvoj mladostnikov (razvoj in zdravje kosti, sklepov, mišic, motorične sposobnosti). Raziskave so pokazale, da si otroci, ki so gibalno aktivni, prej in lažje zapomnijo novo snov, imajo boljšo sposobnost koncentracije in tako lažje sledijo pri pouku. Kot pa vemo vsi iz lastnih izkušenj, redno gibanje pozitivno vpliva na naše splošno počutje, krepi imunski sistem in izboljšuje spanec. Če pa rednemu gibanju dodamo še ustrezno uravnoteženo prehrano, varujemo naše otroke pred civilizacijskima boleznima, prekomerno telesno težo in debelostjo.

Naši zunanji sodelavci na vseh petih vključenih šolah že izvajajo kontaktne ure s posameznimi oddelki, kjer učencem in učiteljem prikažejo nabor kratkih vaj, ki jih lahko izvajajo v razredu.

Uvajanje gib. odmora OŠ Stara Cerkev Uvajanje gib. odmora OŠ Stara Cerkev Uvajanje gib. odmora OŠ Stara Cerkev Uvajanje gib. odmora OŠ Stara Cerkev Uvajanje gib. odmora OŠ Stara Cerkev Uvajanje gib. odmora OŠ Stara Cerkev Uvajanje gib. odmora OŠ Fara Uvajanje gibalnega odmora OŠ Sodražica Uvajanje gibalnega odmora OŠ Sodražica Uvajanje gibalnega odmora OŠ Sodražica Uvajanje gibalnega odmora OŠ Sodražica Uvajanje gibalnega odmora OŠ Sodražica Uvajanje gibalnega odmora OŠ Sodražica
Risbe, ki krasijo naslovnico splente strani, so prispevali učenci OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica in OŠ Fara. Vsem učencem in njihovim učiteljem se zahvaljujemo za sodelovanje.
To Top